1. Kör och baryton solo
2. Solokvartett och kör
3. Kör och solo

  • Tillkomstår: "fullb. 15 okt. 1903" (enligt autografen)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: J. L. Runeberg [avser Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)]
    Ur "Idyll och epigram" (enligt autografen)
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Soloröster/kör

T.T.B.B. (med baryton solo)

Exempel på tryckta utgåvor

Carl Gehrmans Musikförlag, Ed. nr. 1256 (Gehrmans Kvartett-Bibliotek nr 29)
Tryckt anmärkning: "Utgifven af Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande i dess kvartetthäfte för år 1903."

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: P.-B.-sällsk.

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

1. Kör och baryton solo: Bredt och kraftigt G-dur - C-dur - f-moll - (B-dur) 3/2 - 6/4
2. Solokvartett och kör: Lugnt, ej långsamt Ess-dur 4/4 (C)
3. Kör och solo: Behagfullt G-dur 3/2 - 6/4 - 3/2


Libretto/text

1. Stor var Tavastländarn Ojan Paavo

2. Men med undran och med kärlek sågo bygdens flickor på den unge kämpen

3. Men ur kvinnohopen framsteg Anna


Mediafiler

Referenser