Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Stemning (Stämning) ["Båten gungar sakta, sakta"]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Troligen 1890-talet (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Sigrid Elmblad (enligt blyertsanteckning på autografen) [1860-1926; pseudonym "Toivo"] Ur "Vind för våg", 1885 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Carl Gehrmans Musikförlag, Ed. nr. 4527 (Gehrmans Kör-Bibliotek nr 277)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: P.-B.-sällsk. I Notbok: Peterson-Bergers piktur [Musikhandskrift]. Innehåll: Kornmodsglansen (P. E. Lange-Müller), Fjäriln vingad (C. M. Bellman), Serenad [På fjället i sol] (W. Peterson-Berger), Tonernas flugt (H. Kjerulf), Kan det tröste (W. Peterson-Berger), Stämning (W. Peterson-Berger)

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Con suppressione dolce A-dur - Dess-dur - A-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Nottrycket: Båten gungar sakta, sakta, över lätta böljor hän.
(Notboken saknar sångtext.)