• Tillkomstår: Helagshyddan och Helagsfjällets topp 14 juli 1907 (enligt autografen)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: G. [Gillis] W. Bratt (1870-1925) och Wilhelm Peterson-Berger (enligt P.-B.-sällskapets autograf)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Carl Gehrmans Musikförlag, Ed. nr. 2577 (Gehrmans Kör-Bibliotek nr 56)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv Autografen finns i två exemplar (varav den ena är märkt P.-B.-sällsk. och den andra även innehåller blyertsautograf till ”Sånger för blandad Kör. Vårsång III” och är placerad tillsammans Sånger för blandad Kör. "Vårsång [I]", "Vårsång II" och "Zwiegesang".) Påskrift på P.-B.-sällskapets autograf: "Copyright 1933 by A.-B. Carl Gehrmans Musikförlag, Stockholm. C. G. 2577"

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Alla marcia F-dur 2/4
(Enligt P.-B.-sällskapets autograf: "Alla marcia [med uttryck, men utan nämnvärda nyanser.]")


Libretto/text

1. Bort från stadens oro och kvalm vill jag draga
2. Sorglöst, vänner, fram genom skogar vi tåga