• Tillkomstår: Ord och musik, Frösön 14.2.1936 (enligt autografen)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Wilhelm Peterson-Berger
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

NDA/Nya Dagligt Allehanda 21.2.1937 (faksimil)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv Stycket finns i två varianter, den ena med handskriven text, den andra maskinskriven med påskriften "Signatur: 'Vandraren' W. P.-B. 14.2.36". Det finns ytterligare en autograf med handskriven text, vilken ingår i den inbundna samlingen "Peterson-Berger. Körkompositioner. II Manskvartetter" hos Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Käckt G-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Ytterligare kommentarer i autografen med maskinskriven text:
"Obs! Kan, om tenorernas röstmedel tillåta, uppflyttas till Ass- eller A-dur.
För unison sång: nedflyttning av 1. tenorstämman (melodin) till E- eller Ess-dur." 


Libretto/text

Vad är det vi vilja, kamrater? Vad gjuter i musklerna ny energi?