• Tillkomstår: 1893 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, Ed. nr. 1528

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Lovén IV:52 (nederst på sid 2 står "E & S 1528", förlaga för trycket). [I registret till Lovén IV står Peterson-Berger angiven som "Berger, Wilhelm Peterson-]

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Allegro marziale Ess-dur 2/4 (Trio Ass-dur)