• Tillkomstår: 1912 enligt Henrik Karlssons verkförteckning (2004)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: K. G. Ossian-Nilsson [Karl Gustav Ossiannilsson] (1875-1970)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Unison sång

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Sjung, svenska folk!" 2:a upplagan 1913 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Rask marsch Ess-dur 2/4
"Instrumental ledsagning (ad libitum)"


Libretto/text

1. Här tåga riddargossarna med fana och med sång
(övriga verser saknas i autografen)