• Tillkomstår: Troligen 1903 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Efter biskop Thomas av Strängnäs (ca 1380-1443)
  • Uruppförande: Skansen 1.5.1911 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: "O, ädle svensk!". Biskop Thomas frihetssång i musik och politik (diss. 1988)
Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]
Arbman, Ernst, Fredbärj, Telemak m fl: Wilhelm Peterson-Berger. Festskrift den 17 februari 1937 (1937)

Beskrivning av verket

Stort och kraftfullt C-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Påskrift på autografen: "(Texten är en af musikaliska och ideella skäl utförd variant af 'biskop Thomas frihetssång'. Förändringarna afse att göra samma melodi användbar i båda stroferna och hela sången lämpad att sjungas af alla, som vilja kallas svenskar, utan hänsyn till deras religiösa ståndpunkt.) Tonsättaren."

Även autograf till sättning för unison sång och orkester (med påskrift av den alternativa titeln "[Svensk medborgarsång]") finns hos Musik- och teaterbiblioteket. Texten i andra strofen skiljer sig något från sättningen för unison sång och instrumentalackompanjemang ("Ädle svensk, du statt nu fast").
Likaså finns det hos Musik- och teaterbiblioteket ett partitur i autograf med titeln "Svensk Medborgarsång" för unison sång och orkester med påskrifterna "Rörligt, utan tempoförändringar (alla marcia)" och "N.B. Denna instrumentering är avsedd som ledsagning till en mindre kör. Till en större kan en starkare användas." (Den autografen saknar sångtext.)

Se vidare "Svensk Medborgarsång" [sic] för röst och orkester och "Svensk medborgarsång" för röst och piano.


Libretto/text

1. Ja, frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring
2. Ja, ädle svensk, nu stånda fast och bättra det som fordom brast