• Tillkomstår: Bjurholm 19 augusti 1890
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Wilhelm Peterson-Berger (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Dedikation: Med tacksamhet för många angenäma stunder, med en hjertlig lyckönskan på namnsdagen herr ingeniör [sic] A. Lagergréen tillegnad av Kompositören Umeå, Alexanderdagen, d. 12 Dec. 1890
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: P.-B.-sällsk.; påskrift av tonsättaren: "Obs! Avskrift förbjuden!"

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Långsamt Ess-dur 3/4


Libretto/text

1. Det är så vackert i skogens gömma
2. Där ute ligger jag okså [sic] tida
3. Långt in i skogen en fågel sitter
4. Då har jag glömt alla sorger tunga
5. Det är så vackert i skogens gömma