Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Tre sånger. 1. Jungfrun under lind

opus 10

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1895 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Ernst von der Recke (1848-1933) Översättning gjord av tonsättaren (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Dedikation: Fru Dina Edling vördsammast tillegnade af Wilhelm Peterson-Berger [avser operasångerskan mezzosopranen Dina Edling (1854-1935)]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. nr. 2932
(Utgåvan innehåller 1. Jungfrun under lind, 2. Sommarnattsdagg, 3. Jungfrurosen)
Nr 1 särtryck Ed. nr. 4283

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv, P.-B.-sällsk. (se även verkkommentaren längre ned)

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Andante Ass-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Det finns flera autografer hos Musik- och teaterbiblioteket, bl a en under titeln "Zwei Gedichte von E. v. d. Recke: für eine Stimme mit Clavier" (innehåller "Jungfrun under lind" under rubriken "I Våren / Im Frühling" respektive "Det driver en Dug/Rosenzweig und Nachtigall"), med påskriften "1. avfattningen ändrad före utgivandet i tryck."
"Jungfrun under lind" finns dessutom som ett par separata autografer hos Musik- och teaterbiblioteket. En för fyrstämmig manskör med tenorsolo (med påskriften "Arrangerad och reproducerad med förläggaren Abr. Lundqvists [sic] benägna medgivande"); Kuriosa: samma autograf har även påskriften "Nordström Flemminggatan 25 4 tr? 5 tr."
Ytterligare en autograf utgörs av en skiss i F-dur (delvis med text).


Libretto/text

I våren knoppes en lind så grön med roser og martsviol / I våren knoppas en lind så grön med rosor och marsviol