Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Ur "Minnesångarn [Minnesångaren] i Sverige"

opus 7

Skriv ut

1. Sorg
2. Appelgården

  • Tillkomstår: 1895 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: P. D. A. (Per Daniel Amadeus) Atterbom (1790-1855)
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, Ed. nr. 1534
Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. nr. 5049

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Lovén V:38 [I registret till Lovén V står Peterson-Berger angiven som "Berger, Wilhelm Peterson-]

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

1. Sorg: Lento f-moll 3/4
2. Appelgården: Allegro appassionato e giubilando B-dur 6/8


Libretto/text

1. Det är visst ingen i verlden till, som vet hvarför sorgen klagar

2. Jag vet mig så fager en appelgård, den blommar så rikt i Guds englars vård