• Tillkomstår: 1888
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Daniel Fallström (1858-1937) Ur "I vinterqväll", diktad i juli 1886, tryckt 1887 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Dedikation: Fru Grefvinnan M. Taube f Grabow vördsammast tillegnad [avser Mathilda Taube (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)]
  • Arrangemang/bearbetning: Ingår även i samlingen "Sånger satta för piano", 2ndra häftet, Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. nr. 4593
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Detaljerad speltid: 2'54 (enligt nosagcd 091, se nedan)

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. nr. 2931

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Andante molto tranquillo c-moll - D-dur 3/4 - 5/4 - 3/4


Verkkommentar

Sången ska ej förväxlas med den "Aftonstämning" ('Alla de växande skuggorna'), med text av J.P. Jacobsen (försvenskad av Sigurd Hallberg) som finns tryckt i Sverges [sic] Melodibok, band 1.


Libretto/text

Mörkgrön granskog skuggar öfver viken, tusen drömmar komma, drömmar gå,
medan öfver böljans klara riken aftonsolens strålar bryggor slå.
O, om bort på dem jag finge draga, fjärran bort från sorg och bitter nöd,
famna lifvet som en fager saga, väfd av böljesång och aftonglöd!