Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

2 [Två] Orientaliska fantasier N:o 2 Das goldne Kalb (Avgudadyrkan)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Augusti 1923
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Heinrich Heine [1797-1856] (svensk översättning: Wilhelm Peterson-Berger)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, Emil Carelius
E.C. 463
Tryckt 1924 av Bröderna Lagerströms Notstickeri & Lit. Anst.

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Con moto, feroce e strepitando f-moll 4/4 (C)


Libretto/text

Doppelflöten, Hörner, Geigen spielen auf zum Götzenreigen und es tanzen Jakobs Töchter um das goldne Kalb herum.

Flöjter, horn och gigor klinga gällt och Jakobs döttrar springa och omsvinga, vilt besatta gyllne kalvens helgedom.