• Tillkomstår: 1891
  • Verktyp: Cello och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquist AB Musikförlag, Stockholm [Med ett förord, daterat "Stockholm i april 1978", skrivet av Arne Aulin, ordf. i Wilhelm Peterson.Berger Sällskapet. Till utgåvan följer alternativa solostämmor för violin, viola, A-klarinett och basklarinett i B. Cellostämman har bearbetats av Guido Vecchi.]

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Berceuse: Andante h-moll 4/4 (C), 54 takter, H-dur, 12 takter, Ess-dur, 18 takter, h-moll, 39 takter, totalt 123 takter


Verkkommentar

Enligt Arne Aulins förord i den tryckta utgåvan sände Peterson-Berger 1891 sitt nyskrivna verk till den framstående cellisten Franz Neruda, som dock aldrig återlämnade det, och i vars efterlämnade samlingar i Det kgl. Bibliotek i Köpenhamn man ej kunnat återfinna det.

  Denna utgåva baserar sig därför på en variant, (något kortare än den, som sändes till Neruda) vilken tonsättaren under sitt sista levnadsår återfunnit bland sina gamla papper.