Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Solitudo
Symfoni nr 5 h-moll

Skriv ut

1. Con moto tranquillo
2. Scherzando vivo, delicatissimo
3. Andante tranquillo
4. Allegro molto - Andante molto tranquillo

  • Tillkomstår: 1932-33 enligt autografpartituret
  • Verktyp: Symfoni
  • Speltid: 34 min

Instrumentering (besättning)

3*.2.2.2 / 3.2.3.1 / timp, perc, hp, pno / str
(picc)

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket och Svensk Musik

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Con moto tranquillo h-moll 4/4 213 takter
2. Scherzando vivo, delicatissimo E-dur 3/4 72 takter, Quasi l'istesso tempo C-dur 76 takter, Allegro moderato e-moll 41 takter (/:14:/27), poco a poco più animato 20 takter, Tempo I Ess-dur 20 takter, A-dur 20 takter, Tempo II (Moderato) 14 takter, totalt 263 takter
3. Andante tranquillo a-moll alla breve 140 takter
4. Allegro molto h-moll 6/8 212 takter, Andante molto tranquillo h-moll 4/4 51 takter, Tempo I 6/8 132 takter, Tempo II (Andante) 31 takter, totalt 425 takter