Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Holmia
Symfoni nr 4 A-dur

Skriv ut

1. Allegro moderato
2. Andante con moto - Allegro molto
3. Moderato

  • Verktyp: Symfoni
  • Dedikation: Till Stockholms Konsertförening
  • Uruppförande: 9 april 1930, Konsertföreningens orkester under ledning av tonsättaren
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 3.3.3.1 / timp, 4 perc, hp, pno / str
(picc)

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivet material i Musik- och Teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Allegro moderato A-dur alla breve 114 takter, Poco più lento 3/4 4 takter, Tempo di valse tranquillo 14 takter, 4/4 2 takter, Allegro non troppo alla breve 24 takter, Tempo I 88 takter, Tempo di valse tranquillo 3/4 14 takter, Allegro non troppo 44 takter, totalt 304 takter
2. Andante con moto D-dur 3/4 48 takter, Allegro molto 120 takter, Tempo I (Andante) 28 takter, Tempo II (Allegro molto) 100 takter, Tempo I 6 takter, Tempo II 4 takter, totalt 306 takter
3. Moderato a-moll 4/4 23 takter, Animato 65 takter, Tranquillo assai 17 takter, Poco animato 25 takter, Andante 4 takter, Moderato 12 takter, Poco animato 20 takter, Tranquillo 13 takter, Poco più lento 14 takter, Tranquillo 17 takter, Poco animato 9 takter, Poco largo e grandioso 20 takter, totalt 239 takter


Verkkommentar

På sista sidan i autografpartituret har tonsättaren skrivit följande:
N.B. Vid repetitionerna till och även efter första uppförandet av symfonin "Holmia" har tonsättaren företagit en del ändringar såväl av noter som av tempo och andra föredragstecken, vilka icke finnas införda i orkesterstämmorna. Han anhåller därför att vid evetuellt förnyat uppförande vederbörande dirigent godhetsfullt låter på nytt kollationera stämmorna med föreliggande partitur.
W. Peterson - Berger 1/5 1933