1. När vi först drogo ut: Allegro, un poco moderato
2. Mellan fejderna: Allegro scherzando, non troppo moto
3. Vid hjältebåren: Lento doloroso con gravitá
3. Mot nya vårar: Allegro moderato

  • Tillkomstår: Komponerad 1903, omarbetad 1933 enligt partituret
  • Verktyp: Symfoni
  • Uruppförande: Stockholm 1 januari 1904. Konsertföreningen under ledning av Tor Aulin
  • Speltid: 39 min

Instrumentering (besättning)

3*.2.2.2 / 3.3.3.1/ timp, 3 perc / str
(piccolo)

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivna material i Musik- och teaterbiblioteket och hos Kungliga filharmonikerna

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. När vi först drogo ut: Allegro, un poco moderato B-dur 4/4 113 takter, Quasi più tranquillo 46 takter, Poco a poco sempre più agitato 25 takter, Un poco sostenuto 12 takter, A tempo 107 takter, totalt 303 takter
2. Mellan fejderna: Allegro scherzando, non troppo moto b-moll 3/4 93 takter (/:20:/73), B-dur 118 takter, b-moll 82 takter, b-moll 24 takter, Più tranquillo 28 takter, totalt 345 takter
3. Vid hjältebåren: Lento doloroso con gravitá g-moll 3/4 132 takter, animandosi 8 takter, Con moto 9 takter, Tempo I 73 takter, totalt 222 takter
3. Mot nya vårar: Allegro moderato B-dur 2/4 421 takter, Largo maestoso 3/4 14 takter, Tempo I 2/4 64 takter, totalt 499 takter


Verkkommentar

På sista sidan i autografpartituret av den reviderade versionen har tonsättaren skrivit följande:
Denna symfoni konsiperades [sic] i Umeå och Dresden, fullbordades hösten 1903 (efter ett 11-årigt avbrott) uppfördes i Stockholm av "gamla" Konsertföreningen under Tor Aulins ledning 1904, två gånger; i Göteborg under Hammer 1906, ävenledes två gånger, ngt förkortad 1918, omarbetad (med avbrott) under åren 1932-33, det nya partituret fullbordat november 1933.
Frösön 12.12.1933
W. P.-B.