1. Hvems röst hör jag ropa över fjällen
2. O, vore hvar maska jag knyter

  • Tillkomstår: 1909
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: 5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquists musikförlag ed. nr. 4235

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Hvems röst hör jag ropa över fjällen: Tranquillo d-moll 4/4, 2/4, 28 takter
2. O, vore hvar maska jag knyter: Tranquillo fiss-moll 4/4, 4 takter, Con moto, 19 takter, Fiss-dur, 16 takter, fiss-moll, 4 takter, Tranquillo, 15 takter, totalt, 58 takter


Libretto/text

1. Hvems röst hör jag ropa över fjällen och ur granmoars djup? Är det riphanens skorrande skratt, eller en suck ur mitt bröst? En villgången daros själ, som klagar på kala myrar? Ett troll, som tjuter vid tjärnar i fjärran, eller mitt bultande blod, som blandar sitt sus med vindarnas? O vildmark, vildmark, hvar gömmer du min vän?

2. O, vore hvar maska jag knyter en snara att fånga hans sinn! O, vore hvart ord jag sjunger en kastrem kring irrande tankar! Men ack, förr gillras vinden af nätets glesa garn, och förr kommer skogens skyggaste älg att lyssna till Vainos sång.

O jag binder blott för den guldröda rör, som lystet följer i vågen de blågrönskimrande sländornas lek öfver solblanka sel, jag binder för silfverlaxen, som trotsig och stark plöjer sin stråt genom forsars kokande snö.

Men ingen lyssnar till Vainos sång, endast moarnas dofva genljud svara, gastarna dansa, de döda ropa! O, vildmar, vildmark, hvar gömmer du min vän?