• Tillkomstår: 1898
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 11 min
  • Detaljerad speltid: 10,52 (Olof Höjer)

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquists musikförlag, ed. nr. 3164

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andante d-moll 6/8, 9/8, 52 takter, Allegretto A-dur, G-dur 2/4, 103 takter, Andante con moto, ma con larghezza F-dur 4/4 (C), 20 takter, L`istesso tempo 2/4, 64 takter, Vivace brillante 3/4, 9 akter, /: 20 takter :/, 12 takter, Lento assai 4/4 (C), 13 takter, Allegretto 2/4, 36 takter, Tempo I d-moll 6/8, 18 takter, totalt 347 takter