Helena Munktell (1852−1919)

Slutkör vid Fredrika Bremers minnesfest d. 31 okt. 1901 [för damkör, piano och orgel]

  • Verktyp: Damkör och instrument
  • Uruppförande: 31 oktober 1901
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Damkör, S.S.A.A.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: H. Munktells samling

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur 2/4


Libretto/text

När lifvets skuggor ...