• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Troligen Prinsessan Eugénie
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Bernadottesamlingen, Prins Gustaf, nr 4 i ett häfte som börjar med Aftonhymn

Beskrivning av verket

B-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Ren nattens dunkel ...