Prinsessan Eugénie (1830−1889)

Aftontankar [kvartett för mansröster]

Skriv ut
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Prinsessan Eugénie
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Manskör, T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Sammanbunden med "Farväl". Utan förlag, ort och år. Signum på Musik- och teaterbiblioteket: Ka/Sv (Kortkatalog för noter -1985, åtkomlig online)
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Bernadottesamlingen

Beskrivning av verket

Adagio Ess-dur 4/4 (C)


Libretto/text

[1.] Kom nu, afton, sänk dig neder!

[2.] Snart nu dagen är förliden

[3.] Tack, o Gud för hvarje strimma


Mediafiler

Edition Levande musikarv