← Verk av anonyma tonsättare

Herre huru länge wil tu

Skriv ut
  • Besättning: S
  • Återfinns: S-VX
  • Hyllnummer: Mus.ms. 3
  • Beskrivning: Corresponds to S-VX Mus.ms. 4 a-f, 8
  • Komplett: Nej