• Besättning: S I, A I, A II, T I, B II
  • Återfinns: S-LI
  • Beskrivning: Praetorius? Alternative text "Gud är trofast"
  • Komplett: Nej