• Besättning: S II, B I
  • Återfinns: S-Sk
  • Hyllnummer: S 229: 1-2
  • Beskrivning: Chorale melody. Corresponds to S-Skma Ty.ky. 45
  • Komplett: Nej