• Besättning: A, T, B
  • Återfinns: S-Uu
  • Hyllnummer: Utl.vok.mus.tr. 478-480
  • Beskrivning: Complete?
  • Komplett: Nej