• Besättning: S, T, B
  • Återfinns: S-V
  • Hyllnummer: Molér 71 (2d)
  • Beskrivning: Also with lat. text: "Surrexit Christus hodie". Corresponds to S-V Molér 71 (2d)
  • Komplett: Nej