• Besättning: A I, T, B I
  • Återfinns: S-K
  • Beskrivning: Corresponds to S-E Ij R:7. A I copied also in T
  • Komplett: Nej