• Besättning: S II, A I, T II, B I, B II
  • Återfinns: S-V
  • Hyllnummer: Molér 67 (8)
  • Beskrivning: Forms complete set of parts with Molér 68 (24)
  • Komplett: Nej