• Besättning: A
  • Återfinns: S-E
  • Hyllnummer: Ij R:7
  • Beskrivning: Corresponds with S-V Molér 71 (2d) and RISM B/I 1591:25
  • Komplett: Nej