• Besättning: T II
  • Återfinns: S-Skma
  • Hyllnummer: Ty.Ky. 45
  • Beskrivning: Corresponds to S-Sk 229:1-2
  • Komplett: Nej