• Besättning: S II, B I
  • Återfinns: S-Sk
  • Hyllnummer: S 229: 1-2
  • Beskrivning: T II in S-Skma (Ty.Ky. 45)
  • Komplett: Nej