• Besättning: SSS
  • Återfinns: S-V
  • Hyllnummer: Molér 71 (2d)
  • Beskrivning: Corresponds to L. Lossius: Erotemata musices (1568)
  • Komplett: Ja