• Besättning: SATB
  • Återfinns: S-VX
  • Hyllnummer: Mus.ms. 4 a-f
  • Beskrivning: "Navicula amoris" Also with Sw. text: "Lätt oss liuffliga siunga". Corresponds to Mus.ms. 3
  • Komplett: Ja