• Besättning: SAT, b.c.
  • Återfinns: S-Uu
  • Hyllnummer: Vok.mus.hs. 38:9
  • Beskrivning: Too late to be included?
  • Komplett: Ja