← Verk av anonyma tonsättare

Lätt oss liuffliga siunga

Skriv ut
  • Besättning: SATB
  • Återfinns: S-VX
  • Hyllnummer: Mus.ms. 3
  • Beskrivning: "Navicula amoris". Also with Ger. text: "Wol an nun kombe". Corresponds to Mus.ms. 4 a-f
  • Komplett: Ja