• Besättning: SATB
  • Återfinns: S-VX
  • Hyllnummer: Mus.ms. 3
  • Beskrivning: Identical to S-VX Mus.ms. 4a, d-f and S-V Molér 71 (2d)
  • Komplett: Ja