← Verk av anonyma tonsättare

Aff ööl och must är här nu myckin lust

  • Besättning: SAB
  • Återfinns: S-VX
  • Hyllnummer: Mus.ms. 325-326, 328
  • Komplett: Ja