← Verk av anonyma tonsättare

Hilff Gott von deinem gnades thron

Skriv ut
  • Besättning: SATB
  • Återfinns: S-Skma
  • Hyllnummer: Ty.ky. 13
  • Beskrivning: Lutheran chorale. Signed "C.Z." (Caspar Zengel?)
  • Komplett: Ja