• Besättning: T
  • Återfinns: S-Skma
  • Hyllnummer: Ty.ky. 45
  • Beskrivning: Matching S and B parts in S-Sk S 229: 1-2
  • Komplett: Nej