• Besättning: S, B
  • Återfinns: S-Sk
  • Hyllnummer: S 229: 1-2
  • Beskrivning: Matching T part in S-Skma. Ty.Ky 45
  • Komplett: Nej