• Besättning: S, B
  • Återfinns: S-Sk
  • Hyllnummer: S 229: 1-2
  • Beskrivning: Corresponds to Clemens non Papa "Ego flos campi", but secunda pars only.
  • Komplett: Nej