• Besättning: A
  • Återfinns: S-E
  • Hyllnummer: Ij R:3 (GI c)
  • Beskrivning: Corresponds to S-V Molér 69 (26)
  • Komplett: Nej