• Besättning: T, T II
  • Återfinns: S-V
  • Hyllnummer: Molér 69 (26)
  • Beskrivning: Corresponds to S-E R:3 (GI c)
  • Komplett: Nej