Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

En sommardag

  • Tillkomstår: Okänt
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Tonsättaren
  • Speltid: 1 min

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans, Stockholm, 1824

I samlingen Lindblad, Sånger och visor vid pianoforte, Hirsch, Stockholm utan år, sången ingår i häfte 2 och har nr 57 i samlingen

I samlingen A. F. Lindblads sånger och visor, Hirsch, Stockholm utan år, sången ingår som nr 39

I häftet Minne af syskonen Wilhelmina, Maria och Franz Neruda, utan förlag, ort och år

I bibliotek för gitarr, häfte 2, Hirsch, Stockholm utan år
I samlingen Swedish Songs, Cramer & Co, London utan år

Gerhmans, Stockholm 1936

I samlingen Svensk Romanssång, Edition A, Sveriges Körförbund, Stockholm 1937

Exempel på inspelningar

Skandinaviska grammophon, 78-varvsskiva, inspelad 1913
Eva Ericsson, sång

Radiotjänst, 78-varvsskiva, 1946
Astrid Andersson, sång, Natanael Broman, piano

Swedish Society Discofil, LP-skiva, 1957
Erik Saedén, sång, Stig Westerberg, piano

Caprice, LP-skiva, 1979
Catharina Olsson, sång, Lucia Negro, piano

Bluebell of Sweden, 1985
Iwa Sörenson, sång, Lennart Hedwall, hammarklaver

Caprice, 1991
MariAnne Häggander, sång, Thomas Schuback, piano

Lappträsk, 2003
Lisbeth Sandberg, sång, Matti Hirvonen, piano

Nosag records, 2004
Högalids motettkör, dir. Göte Widlund

Beskrivning av verket

Poco Allegretto F-dur 2/4 56 takter


Libretto/text

O, ljuva sommarfläkt,
som mina kinder smeker!
O! huru svalt och täckt
din kyss min tinning rört!
Ditt glada sus jag hör,
då du med blomstren leker,
och mera skön du gör
den dröm, som nyss du stört.
Hör, vilken sång
ur sjö och skogar klingar!
Ack, tysta smärtan ned,
som än min ande tvingar!
Kom, milda sommarfläkt!
Av dina vingar täckt,
ingen glädje jag begär,
men ro mig blott beskär!
Hör, vilken röst i dina suckar talar!
O! hur mitt kvalda bröst
du tjusar och hugsvalar!
Far, milda sommarvind!
Hälsa till björk och lind!
Deras frid jag gjuta fick
men blott ett ögonblick.