Nyheter

2017-06-13

Levande Musikarvsmöte

Levande Musikarv har sedan starten 2012 kommit en bra bit på väg men vårt svenska musikarv har visat sig vara långt rikare och mer fullt av överraskningar än vi vågad föreställa oss. Det finns fortfarande stora mängder musik av hög konstnärlig kvalitét som förtjänar att få möta en publik och många skatter ligger ännu dolda i arkiv och bibliotek. Vår musikaliska kulturarv är inte heller något som bara hör det förflutna till. Det skapas hela tiden och därför är det naturligt att Levande Musikarv nu också öppnas för de nu levande tonsättarna. Till att börja med kommer det att bli möjligt för FSTs medlemmar att presentera sig själva och sina verk genom Levande Musikarv som därmed blir Sveriges största portal för konstmusik.

Bland talarna den 24 maj fanns förutom professor Tomas Löndahl, ordförande i Levande Musikarvs ledningsgrupp även Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig vid Kulturdepartementet, konserthuschefen Stefan Forsberg och Anna Levin, verksamhetschef vid FST. Musik av Erik Åkerberg, Ingeborg von Bronsart och Helena Munktell framfördes av elever från Musikhögskolan i Malmö samt av hovsångerskan Hillevi Martinpelto och pianisten Magnus Svensson.

Läs Tomas Löndahls anförande från den 24 maj (pdf).

Författare, översättare, editörer och delar av Levande Musikarvs redaktion. Professor Gunnar Ternhag uppmärksammades särskilt för sin insats för det omfattande biografipojekete som resulterat i 295 tonsättarbiografier.

Medarbetar och samarbetsparter fick också tillfälle att umgås över en lunch med både informativa och musikaliska inslag.

Magnus Svensson och Hillevi Martinpelto framförde sånger av Ingeborg von Bronsart och Helena Munktell.