Nyheter

2016-11-08

Levande Musikarv i Danish Musicology Online

Levande musikarv innehåller också biografier om äldre svenska tonsättare. Dessa skrivs som ett särskilt projekt, vilket leds av professor Gunnar Ternhag. Arbetet med att författa dessa biografiska texter presenteras och diskuteras i en nyligen publicerad artikel i Danish Musicology Online. Klicka här för att läsa artikeln.


2016-10-17

Nordiskt nätverksmöte

Kungl. Musikaliska akademien och dess projekt Levande musikarv arrangerar den 1–2 november ett möte med Nordic Musical Heritage Network. Då träffas företrädare för Dansk center for musikudgivelse, Norsk musikkarv, Finnish Musical Heritage – och Levande musikarv. Samtliga verksamheter håller på med utgivning av kritiska utgåvor av äldre musik. Mötet innehåller erfarenhetsutbyten och presentation av pågående forskning kring de aktuella utgåvorna.


2016-05-10

Levande Musikarv på turné

 

Violinisten Ylva Larsdotter, pianisten Daniel Hormazábal Cortés, saxofonisten Linn Persson och producenten Max Låke har spelat och berättat om musiken och tonsättarna. De har besökt sammanlagt åtta skolor: Musikkonservatoriet i Falun, De Geergymnasiet i Norrköping, Hvitfeldtska musikgymnasiet i Göteborg, Malmö latinskola, Sturegymnasiet i Halmstad, Lilla Akademien, Nordiska Musikgymnasiet och Södra Latin i Stockholm.

Satsningen är ett initiativ av Kungl. Musikaliska akademien i samarbete med Svensk Musik, FST (Föreningen Svenska Tonsättare) och Gehrmans Musikförlag.


2016-04-04

Ladda ner Laura