Nyheter

2017-06-13

Levande Musikarvsmöte

Levande Musikarv har sedan starten 2012 kommit en bra bit på väg men vårt svenska musikarv har visat sig vara långt rikare och mer fullt av överraskningar än vi vågad föreställa oss. Det finns fortfarande stora mängder musik av hög konstnärlig kvalitét som förtjänar att få möta en publik och många skatter ligger ännu dolda i arkiv och bibliotek. Vår musikaliska kulturarv är inte heller något som bara hör det förflutna till. Det skapas hela tiden och därför är det naturligt att Levande Musikarv nu också öppnas för de nu levande tonsättarna. Till att börja med kommer det att bli möjligt för FSTs medlemmar att presentera sig själva och sina verk genom Levande Musikarv som därmed blir Sveriges största portal för konstmusik.

Bland talarna den 24 maj fanns förutom professor Tomas Löndahl, ordförande i Levande Musikarvs ledningsgrupp även Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig vid Kulturdepartementet, konserthuschefen Stefan Forsberg och Anna Levin, verksamhetschef vid FST. Musik av Erik Åkerberg, Ingeborg von Bronsart och Helena Munktell framfördes av elever från Musikhögskolan i Malmö samt av hovsångerskan Hillevi Martinpelto och pianisten Magnus Svensson.

Läs Tomas Löndahls anförande från den 24 maj (pdf).

Författare, översättare, editörer och delar av Levande Musikarvs redaktion. Professor Gunnar Ternhag uppmärksammades särskilt för sin insats för det omfattande biografipojekete som resulterat i 295 tonsättarbiografier.

Medarbetar och samarbetsparter fick också tillfälle att umgås över en lunch med både informativa och musikaliska inslag.

Magnus Svensson och Hillevi Martinpelto framförde sånger av Ingeborg von Bronsart och Helena Munktell.

 

 


2017-05-22

Följ med till Firenze

Helena Munktells charmiga enaktare I Firenze blev en stor framgång vid premiären 1889. Trots det har den legat ospelad i mer än 100 år. Programmet inkluderar även hennes populära orkesterverk Bränningar.

Medverkande:

Tobias Ringborg, dirigent
Susanna Andersson, sopran
Joel Annmo, tenor
Niklas Björling Rygert, tenor
Torbjörn Lillieqvist, tenor
Fredrik Zetterström, baryton
Marcus Jupiter, baryton

Radiokören
Sveriges Radios Symfoniorkester

http://www.berwaldhallen.se/konsert/i-firenze-av-helena-munktell/

 


2016-11-08

Levande Musikarv i Danish Musicology Online

Levande musikarv innehåller också biografier om äldre svenska tonsättare. Dessa skrivs som ett särskilt projekt, vilket leds av professor Gunnar Ternhag. Arbetet med att författa dessa biografiska texter presenteras och diskuteras i en nyligen publicerad artikel i Danish Musicology Online. Klicka här för att läsa artikeln.


2016-10-17

Nordiskt nätverksmöte

Kungl. Musikaliska akademien och dess projekt Levande musikarv arrangerar den 1–2 november ett möte med Nordic Musical Heritage Network. Då träffas företrädare för Dansk center for musikudgivelse, Norsk musikkarv, Finnish Musical Heritage – och Levande musikarv. Samtliga verksamheter håller på med utgivning av kritiska utgåvor av äldre musik. Mötet innehåller erfarenhetsutbyten och presentation av pågående forskning kring de aktuella utgåvorna.


2016-05-10

Levande Musikarv på turné

 

Violinisten Ylva Larsdotter, pianisten Daniel Hormazábal Cortés, saxofonisten Linn Persson och producenten Max Låke har spelat och berättat om musiken och tonsättarna. De har besökt sammanlagt åtta skolor: Musikkonservatoriet i Falun, De Geergymnasiet i Norrköping, Hvitfeldtska musikgymnasiet i Göteborg, Malmö latinskola, Sturegymnasiet i Halmstad, Lilla Akademien, Nordiska Musikgymnasiet och Södra Latin i Stockholm.

Satsningen är ett initiativ av Kungl. Musikaliska akademien i samarbete med Svensk Musik, FST (Föreningen Svenska Tonsättare) och Gehrmans Musikförlag.