Nyheter

2016-10-17

Nordiskt nätverksmöte

Kungl. Musikaliska akademien och dess projekt Levande musikarv arrangerar den 1–2 november ett möte med Nordic Musical Heritage Network. Då träffas företrädare för Dansk center for musikudgivelse, Norsk musikkarv, Finnish Musical Heritage – och Levande musikarv. Samtliga verksamheter håller på med utgivning av kritiska utgåvor av äldre musik. Mötet innehåller erfarenhetsutbyten och presentation av pågående forskning kring de aktuella utgåvorna.