Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Sensommarnätter

opus 33

1. Tranquillo e soave
2. Poco presto
3. Piano. Non troppo lento
4. Presto agitato
5. Poco allegretto
6. Allegretto grazioso

  • Tillkomstår: Mellanklef 1914 (sats 5 publ. redan 1905)
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Wilhelm Hansen, Köpenhamn 1916 (två häften)
• Nordiska musikförlaget; Edition Wlhelm Hansen, NMS6473, Stockholm 1951 (två häften, omtryck av 1916 års utgåva)
• Edition Suecia, Ed322, Stockholm 1982

Exempel på inspelningar

• AB Fonogram, Stockholm 1950
Tor Ahlberg, pno
• CBS, Sverige 1971
Janos Solyom, pno
• Sterling CDS-1004-2, Stockholm 1989
Irene Mannheimer, pno
• BIS CD554, Djursholm 1992
Lucia Negro, pno

Beskrivning av verket

1. Tranquillo e soave c-moll 12/8, 52 takter
2. Poco presto Ess-dur 6/8 40 takter, 2/4 18 takter, 6/8 15 takter, 2/4 8 takter, 6/8 14 takter, totalt 95 takter
3. Piano. Non troppo lento f-moll 3/8 36 takter, E-dur 26 takter, f-moll 29 takter, totalt 91takter
4. Presto agitato ciss-moll 3/8, 267 takter
5. Poco allegretto fiss-moll 3/4, 70 takter
6. Allegretto grazioso