Carl Sjöberg (1861-1900)

Född 1861 i Gävle, död 1900 i Hedemora. Läkare (stadsläkare i Hedemora från 1894 till sin död) och självlärd tonsättare. Hans mest kända komposition, sången Tonerna, har länge varit ett repertoarverk, i Jussi Björlings efterföljd allra helst hos tenorer. Carl Sjöbergs produktion är annars inte stor och består i stort sett enbart av sånger.

y

Bibliografi

Bzt: Tonernas Sjöberg, i Borlänge Tidning, junumret, 1933, s. 4-5.
Carlsson, Magnus: Carl Sjöberg: doktorn med "Tonerna", i Medicinhistoriska promenader. Stockholm (2001) S. 77-88
Lindeberg, Wilhelm: Förbiskymtande skuggor, i Gefle Dagblad 13/8 1938

Marsk, Axel: Livsöden i en svensk släkt där en medlem skrev in sig i musikhistorien. Orsa (1986)
Tonsättaren från Gävle som gjorde succé efter sin död, i Arbetarbladet 31/8 2008

Källor

Uppsala universitetsbibliotek

Verköversikt

Sånger, varav den mest kända är Tonerna ("Tanke, vars strider") från 1892, en pianokvartett och ett stycke för violin och piano

Samlade verk

Om inte annat anges, finns autograferna i Uppsala universitets handskriftsavdelning

Violin och piano

Lied ohne Worte för violin och piano (1882)

Pianokvartett
Kvartett för piano, violin, viola och cello. Tillägnad Henrik Bovin. (1894-95). Autograf i Musik- och teaterbiblioteket, signum P4/Sv.-R

Sånger
Klara böljor och stjernor klara. Text: Ernst Björk. (1880)
Pilgrimen. Text: K A Nicander. (1880)
Höstbäckens visa. Text: Ernst Björk. (1881)
Natt och gryning. Text: okänd. (1881)
Barcarole. Text: Andreas Munch (1891)
Tvenne sånger tillegnade Sonja [= blivande hustrun Sofia] julaftonen 1891. 1. Prindsessen. Text: Bj. Björnson. 2. Månuppgång. Text: Alfred Lindqvist
Vår Daniel. Text: Edvard Fredin (1891)
Bouts-rimés (Sätervisa). Text: Carl Sjöberg. (1891)
Den tyngste sorg og möde. Text: Ivar Aasen. (1891)
Alfernes visken. Text: J S Welhaven (1892)
Trubaduren. Text: J S Welhaven (1892)
Svanen. Text: Agnes Abelin. "Sonjas födelsedagspresent 1892". (1892)
Kjaerlighed. Text: Henrik Ibsen (1892)
Den långa dagen. Text: Johan Ludvig Runeberg (1892)
I vaaren. Text: Ludwig Bödtcher (1896)

Tryckta sånger
Tre efterlemnade sånger vid piano af C.L. Sjöberg. Stockholm: Abr. Lundquist, nr 3451 (1901)  1. Månuppgång ("Fjerran öfver den skuggomflutna"). Text: Alfred Lindqvist, 2. Den långa dagen ("Förr, när min vän var här"). Text: Johan Ludvig Runeberg. 3. Tonerna ("Tanke, vars strider blott natten ser"). Text: Erik Gustaf Geijer,
Två sånger av Carl L. Sjöberg ("Tonernas" kompositör). Uppsala: Lundequistska bokhandeln i distribution. (1928) 1. Aftnen er stille. Text: Bj. Björnson, 2. Alfernes visken ("Det er en deilig Sommerdag"). Text: J. S. Welhaven)