Albert Rubenson (1826-1901)

Född i Stockholm. Violinist, musikkritiker och tonsättare. Studerade violin och komposition i Leipzig 1844-1848, där han också spelade i Gewandhausorkestern. Altviolinist i Hovkapellet 1850-1851. Musikskriftställare i Ny tidning för musik och Tidning för teater och musik. Direktör för Musikkonservatoriet 1872-1901.

y

Skrifter av tonsättaren

Kungl. Musikaliska akademien. Historisk-statistiska uppgifter rörande musikkonservatorium 1771-1896. Stockholm (1897)

Bibliografi

Carlsson, Carl-Henrik: Rubenson släkt, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 30 (1998-2000)
Hedberg, Frans: Albert Rubenson, i Svea, 58, 1902, s. 236-239 
Helmer, Axel: Svensk solosång 1850-1890, 1-2 (1973, 1972)
Jonsson, Leif: Ljusets riddarvakt: 1800-talets studentsång utövad som offentlig samhällskonst. Diss. Uppsala (1990) S. 357
Jonsson, Leif & Tegen, Martin (red.): Musiken i Sverige, 3. Den nationella identiteten 1810-1920. Stockholm (1992) S. 201f

Källor

Musik- och teaterbiblioteket

Verköversikt

Sångspelet Ett natt bland fjellen, en symfoni (C-dur), uvertyren Drapa, Trois pièces symphoniques, Symphonic intermezzo, Festmarsch till invigningen av Kungl. Musikaliska akademiens byggnad 1878 och andra orkesterverk, sånger, körverk


Verk av Albert Rubenson

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 1